gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โอกาสในการประกอบอาชีพ

1.ศิลปิน

2.อาจารย์

3.นักจัดการทางศิลปวัฒนธรรม

4.ภัณฑารักษ์

5.ช่างภาพ

6.นักวาดภาพประกอบ

7.นักออกแบบ

8.ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานศิลปะและออกแบบ

9.นักเขียนภาพประกอบ

10.นักวิจารณ์ศิลปะ

11.นักจัดการทางศิลปวัฒนธรรม

12.นักออกแบบนิทรรศการ หรือร่วมงานกับสถาบันต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สถาบันการศึกษา บริษัทโฆษณา